Gedragscode Mountainbike

Bij MBC Xtrail hechten we erg aan normen en waarden in de fietssport. Deze willen wij dan ook laten uitdragen door onze leden omdat we als vereniging een voorbeeldfunctie hebben. Daarom houden wij ons aan de gedragscode voor mountainbiken zoals samengesteld in samenwerking met de NTFU, KNWU, Staatsbosbeheer en Natuur Monumenten.

  • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
  • Respecteer de natuur: plant én dier
  • Fiets in kleine groepjes
  • Waarschuw en/of groet andere recreanten tijdig en vriendelijk
  • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
  • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
  • Maak geen onnodig lawaai
  • Laat geen afval achter